Styret

Kragerøakademiet opplever å ha et meget kompetent og variert sammensatt styre. Det gjør oss godt rustet til å levere tjenester og drift basert på høyt faglig nivå. Styret består av personer med bakgrunn fra politikk, økonomi, forvaltning, behandlingsapparat og næringsliv. På bildet ser du fra venstre: Tore Samuelsen, Kåre Preben Hegland. Per Krogsrud, Ove Jensen (daglig leder, ikke med i styret), Tove Gundersen, Arve Mastereid og Kari Farsjø.

Presentasjon av styret:

Styret i Kragerø Akademiet avbildet på Steinmann
På bildet ser du fra venstre: Tore Samuelsen, Kåre Preben Hegland. Per Krogsrud, Ove Jensen (daglig leder, ikke med i styret), Tove Gundersen, Arve Mastereid og Kari Farsjø.