Kragerø Akademiet

Kragerøakademiet ble stiftet den 1.september 2019, og holder til i Kragerø Næringspark. Høsten 2020 flytter vi inn i nye lokaler i Drangedalsveien 23,  rett ved siden av Family Fitness. Vi er en ideell stiftelse som skal jobbe for å hjelpe mennesker med ulike utfordringer til å få en bedre hverdag. Vi vil ha stort fokus på arbeidsinkludering, men vil også på sikt tilby ulike tilbud som vi mener vil være til nytte for dem som av ulike grunner faller utenfor det etablerte hjelpemiddelapparatet. Hos oss vil enkeltmennesket stå i fokus og alt skal tilrettelegges ut ifra den enkeltes behov og ønsker. Vårt motto er at alle kan bidra med noe, bare de selv blir klar over det.

Følg vår Facebook feed @krageroakademiet